top of page

Goat To Women

Syftet med projektet är att dela ut ett getpar till kvinnor i Kanyenda och genom detta möjliggöra att både barn och vuxna får näring av getternas mjölk vilket i sin tur betyder att risken för sjukdomar minskar.

Mjölk överskott kan dessutom säljas på marknaden och till grannar och om det finns tillräckligt många getter så kan familjerna även sälja djuren vidare. Det ökar familjernas inkomster och handeln i området, vilket i sin tur minskar fattigdomen på lång sikt. Inkomsten från en get motsvarar skolavgiften och uniformskostnaden för ett barn i den kommunala skolan. Att kvinnorna nu kan hjälpa varandra har bidragit till mycket positiva resultat inom hela kvinnogruppen i Kanyenda. Att männen tyvärr inte alltid ställer upp för fru och barn har inte ändrat sig nämnvärt i alla familjer däremot har kvinnorna blivit starkare och mer beslutsamma i att ge sina barn en bra framtid. Männen har blivit mer beroende av kvinnorna.

Varje get kostar ca 200 kr och under april-maj 2010 lämnades ut ca 80 getter på kontrakt till ca 40 kvinnor. Under april-maj 2011 var en ny grupp svenska ungdomar i Zambia och ytterligare getter kontrakteras till fler kvinnor. Kvinnorna som deltar i getprojektet höll en fest där de visade hur viktigt projektet är för deras barns överlevnad.

2015 är 156 kvinnor delaktiga och projektet styrs numera helt av kvinnorna i Kanyenda.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page