top of page

INTIGRITETSPOLICY

Children Need Help – Integritetspolicy för personuppgiftshantering

Från den 25 maj 2018 gäller lagen (GDPR) General Data Protection Regulation.

Med denna policy vill vi säkerställa att vi hanterar personuppgifter enligt denna lag.

Children Need Help styrelse ansvarar för att behandlingen av att personuppgifter sköts enligt GDPR lagen samt att medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy.

Personuppgift: är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

CNH databas för givare och faddrar:

Vi lagrar personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och i förekommande fall e-postadress i vår databas. I vissa fall kan även personnummer skrivas in.
Detta gäller personer som ger en gåva via telefon, swish eller som mailar in och vill ge en gåva.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar personuppgifterna i 36 månader efter avslutad kundrelation om vi inte har avtal med kunden om annat.

Undantag är att vi måste sparar vissa personuppgifter så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav och bokföringslagen.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi lämnar inte ut några personuppgifter till utomstående part.

Våra datorer skyddas med starka lösenord och registret är bara tillgängligt av 3 personer och är inte tillgängligt via nätet.

Lokalen är larmad och inga obehöriga har tillträde.

Dina rättigheter

Du kan när som helst begära information om dina personuppgifter genom att kontakta oss via telefon eller mail, du kan behöva legitimera dig så att vi vet att rätt person frågar. Du kan rätta dina personuppgifter om de är felaktiga, komplettera och radera dina uppgifter. Undantag om det pågår ett ärende eller om du har en obetald skuld hos oss eller det skulle bryta mot bokföringslagen.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet!

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpning av lagstiftningen och den som anser att ett företag eller förening hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in klagomål till Datainspektionen.

Publicering av bilder.

Samtliga bilder på personer som förekommer på hemsidan samt i social medier är privata och har givit sitt medgivande.

bottom of page